February 20, 2017 9:33 pm

Vietnam’s Next Top Model bị tố lợi dụng hình ảnh cựu thí sinh để quảng bá chương trình